Хэрэгцээт

Үл хөдлөхөө

хайх, захиалах, худалдах, түрээслүүлэх

Худалдах, түрээслүүлэх

Зуучлалын үйлчилгээ

Судалгаа

  • ҮХХ-ын байршил, орчин тойрон, барилгын чанар, хийцлэл, давуу сул тал зэрэг ерөнхий мэдээллийг цуглуулах

  • ҮХХ-ын зах зээлийн үнэлгээг гаргах, зөвшилцөх

  • Төлөвлөгөө гаргах, амжилттай худалдах үе шатуудыг тодорхойлж бэлдэх

About Real Estate

маркетинг

  • ҮХХ-ыг илүү сонирхох сегментийг тодорхойлох

  • ҮХХ-ын зураг авалт, бичлэг хийх

  • 360 виртуал аялал бэлтгэх

  • Сошиал, дижитал маркетинг болон бүх төрлийн зарын суваг ашиглан мэдээллийг түгээх

List your property

Худалдах

  • Худалдах нөхцөл дээр тохиролцох хэлцэлийг амжилттай байлгах

  • Бэлэн төлөлт, банкны лизинг, бартер гэх мэт бүх төрлийн төлбөрийн нөхцөлд хамтран амжилттай худалдаа хийх

  • ҮХХ хүлээлцэх, цэвэрлэгээ, нүүлгэлтийн компаниудтай холбож туслах

Rent your home

ubpro.mn үл хөдлөхийн итгэлт хамтрагч

Хамтран ажиллахыг урьж байна

Add your property